Velkommen til dit-glostrup.dk

Public-acces | Kilder og etik | Demokrati |
Medlemmer | Socialudvalget | Beskæftigelsesudvalget | Ledig | Ledig | Borgerrådgiver | Styrelsesvedtægt
Hovedstaden | Sagsbehandling | Sagsområder | Klage til nævnene | Tilsyn med kommunen | Ledig | Ledig
Ministerieindgang | ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig
DK-Ombudsmand | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig
EU-Ombudsmand | Klagevejledning | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig
Danske love | Ledig | Ledigk | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig
Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig
Ledig 1 | Ledig 2 | Ledig 3 | Ledig 4 | Ledig 5 | Ledig 6 | Ledig 7

dit-glostrup.dk

Erik Osvald

Masken falder!

Dette er ikke en hadeside, men borgerjournalistik. Glostrup Kommune er udvalgt som først og værst i et nyt medie koncept:
Borger-perspektiv-dokumentation.


Af Erik Osvald

 

 Hr. Borgmester John Engelhardt!
Dit-glostrup.dk er en nu realitet og redigeret efter principperne i undersøgende- og kritisk journalistik. Til glæde for borgerne nu og i fremtiden.
Glostrup Kommune er som din kommune nøje udvalgt: Først og værst!

Dit-glostrup.dk redigeres til og for borgere i Glostrup Kommune. Alle borgere i sognet: Fra vugge til ældrecenter.
Hertil et kvalificeret sted at hente oplysninger om dit regimes historik.

Dit-glostrup.dk er stedet, hvor kommunalbestyrelsens tilsidesættelse af god forvaltningsskik, tilsidesættelse af love og regler, magtbrynde, overgreb og målrettede løgne kommer for dagens lys.

Dit-glostrup.dk er stedet med dokumentation. Ingen omtale uden dokumentation!

Regler for kompromittering og god administrativ adfærd
Redaktionen er af den opfattelse, at ingen af dine ledere og medarbejdere i deres ansættelser er forpligtiget til uregelmæssigheder i deres dispositioner. I moderne forvaltning er det god skik for den enkelte medarbejder at tilsikre sig retslig balance i deres dispositioner. Også i sager hvor politiske interesser nyder eksklusive hensyn.

Ingen af dine ledere og ansatte skal hænges ud. Blot må de tåle, at deres dispositioner ved sagsakter og dokumentation kommer frem i dagens lys.

Ligeledes kan du til enhver tid pålægge en medarbejder at rense sig for urigtige påstande ved dom.

Etisk regelsæt
Redaktionen arbejder under dansk lovgivning og etisk regelsæt for god journalistik. Uafhængigt af økonomiske og politiske interesser.

Invitation: Genmæle og kommentar
Redaktionen skal med denne henvendelse invitere dig, dine ledere og ansatte til en generel kommentar og ikke mindst til din kommentar om sidens etiske niveau.

Venligst på ditglostrup@gmail.com

Jeg byder Jer velkommen!

Erik Osvald
Ansvarshavende

 

Læs hele Pia Jepsen sagen her

Til Top


Glostrup kommune udvalgt som først og værst i Danmark


www.dit-glostrup.dk er første kommune i ny webside om borgerjournalistik: din-kommune.dk
Dokumenterede sager i perspektiv.

Af Erik Osvald

Hvorfor websiden din-kommune.dk?
Din-kommune.dk blev præsenteret på medie konferencen ultimo februar 2012 i Århus. Min opgave var at præstere et oplæg for nærradioernes og beslægtede mediers fremtid.

Web og radio er to platforme der hænger organisk sammen. Intet er som det talte ord og Web er et enestående redskab til at fastholde og kvalificere en begivenhed med relevant dokumentation. Nu er tiden moden til, at den enkelte borgers oplevelser perspektiveres og fremlægges i radio/web-medier: Borger-perspektiv-dokumentation.

Hvorfor er Glostrup Kommune valgt som den første og værste?
I flere kommuner landet over vil forårsblomsterne ikke blomstre. Rådhusene er smurt ind i incestsager. Fatal politisk inkompetence gør, at sagerne må udredes af politi, domstole og fængsler.
Disse kommuner er fravalgt og Glostrup Kommune er udvalgt grundet rystende fejl i en afskedigelsessag af en arbejdsskadet SOSU-assistent: Pia Jepsen-sagen på Ældrecenter Dalvangen.

Under sit sygdomsforløb efter en arbejdsskade overføres SOSU-assistenten til sygehjælper. Afdelingsleder Pia Jepsen begrunder degraderingen med patientforhold der ligger mere end tre år bagud. Herefter afskediges SOSU-assistenten.

Ingen af afdelingslederens påstande er dokumenteret!

Patientsikkerhed påstås tilsidesat på Ældrecenter Dalvangen
At Glostrup Kommune er udvalgt skyldes udelukkende borgmester John Engelhardts dispositioner i Pia Jepsen-sagen på Ældrecenter Dalvangen.

Hvordan kan en overskuelig arbejdsskade på afdelingsleder Pia Jepsens afdeling udvikle sig til anklager om uregelmæssigheder og patientsikkerhed. Forhold der påstås mere end tre år tilbage for den arbejdsskadede SOSU-assistent?

Den arbejdsskadede SOSU-assistent udsættes for rækker af anklager, der direkte vedrører patientsikkerhed for beboerne på Dalvangen.
Borgmester John Engelhardt har givet fuld aktindsigt i den arbejdsskadede SOSU-assistents personalemappe. FOA kan ikke finde noget, der på nogen måde er belastende og underbygger påstandene.

Rystende forhold for beboerne på Dalvangen og den arbejdsskadet SOSU-assistent
Afdelingslederen Pia Jepsen holder hårdnakket fast i sine anklager. Hun påstår, at hun i mere en tre år har set gennem fingre med patientsikkerheden på hendes afdeling.

Den arbejdsskadede SOSU-assistent blev først og uden sagsbehandling overført til sygehjælper og så herefter afskediget. Afdelingslederen fortsætter uden forbehold med at være afdelingsleder på Ældrecenter Dalvangen.

SOSU-assistentens retssikkerhed er på groveste vis krænket ved afdelingslederens påstande nægtes forelagt relevant tilsynsmyndighed.
Det er alene Embedslægeinstitutionen, der kan behandle påståede anklager over en autoriseret SOSU-assistent og ikke en kommune som arbejdsgiver.

Tilsynsførende myndighed nægtes involveret

Borgmester John Engelhardt nægter at inddrage tilsynsførende myndighed i sagen på Dalvangen:
Læs Sundhedsstyrelsens regelsæt ved påståede uregelmæssigheder.

Afdelingslederen på Dalvangen nyder trods sine tilståelser om manglende patientsikkerhed uindskrænket opbakning fra viceborgmester og socialudvalgs formand, Charlotte Brangstrup (først A så SF og nu løsgænger).

Det er vanskeligt at være af anden opfattelse, end borgmester John Engelhardt fortsat klamre sig til sin stol på samme måde, som det var, da Charlotte Brangstrup ene stemme afgjorde systemskiftet i Glostrup ved sidste kommunalvalg.

Det er faktum at afskedigelsen af SOSU-assistenten skete under sygdom og efter en arbejdsulykke på Pia Jepsens afdeling på Ældrecenter Dalvangen.

SOSU-assistentens arbejdsskade er for længst accepteret af Arbejdsskadestyrelsen. Kommunens personalekontor står nu tilbage med tilståelser om uregelmæssigheder vedrørende deres behandling af arbejdsskaden. Personalekontoret må samtidig se i øjnene, at de står med en arbejdsskade på Dalvangen, hvor afdelingsleder Pia Jepsens ikke har tilrettelagt arbejdet på forsvarlig vis.

Borgmester John Engelhardt har nu det det problem, at måden han lod SOSU-assistenten fjerne fra sin autorisationsbåret stilling på og måden han lod afskedigelsen effektuere på, sammenlagt er så belastende for SOSU-assistenten, at der nu er rejst sag for erhvervsbetinget psykisk lidelse hos Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsmedicinsk klinik og Arbejdstilsynet.

Borgmester John Engelhardts økonomiske tilbud afvises
Et økonomisk tilbud fra John Engelhardt er pure afvist. John Engelhardt tilbød SOSU-løn i fremtiden, hvis SOSU-assistenten vil forlade sin autorisationsbåret stilling og blot arbejde som sygehjælper. Der er intet i arbejdsskaden der betinger overførsel til sygehjælper.

SOSU-assistenten siger pænt nej tak til borgmester John Engelhardts økonomiske tilbud. Hun ønsker hverken på grund af sin uddannelse, autorisation og sit helbred at arbejde som sygehjælper. SOSU-assistenten har 30 års uplettet erfaring og de bedste anbefalinger inden for sit virke at tilbyde.

Borgmester John Engelhardt afskediger
Herefter valgte John Engelhardt at afskedige SOSU-assistenten. Hun nægtes også at arbejde i sin seks måneders opsigelsesperiode inden for sin autorisations område. Skatteyderne i Glostrup betaler og plejekrævende borgere i Glostrup må se i øjnene, at de mangler en højt skattet SOSU-assistent i et halvt år.

FOA inddrages
FOA varetager SOSU-assistenten forhold og har fået aktindsigt i SOSU-assistentens personalemappe. FOA er af den opfattelse, at afskedigelsen er uberettiget. Der er intet at komme efter i personalemappen. Afdelingslederens påstande i sagen står står som pure opspind.

FOA og SOSU-assistenten fastholder, at hun ikke kan fjernes fra sin stilling som autoriseret SOSU-assistent uden tilsynsførende embedslæges indblanding.
FOA har nu taget initiativ til, at SOSU-assistenten får sine rettigheder tilbage gennem det fagretslige system/domstolsbehandling.

Borgmester John Engelhardt kommer med nye akter
Efter lovformelig fuld aktindsigt har John Engelhardt efterfølgende (29.03.2012) ladet nye akter dukke op og fastholder afskedigelsen. Med anden omgang fuld aktindsigt fremlægges nu afdelingsleder Pia Jepsens egennotater helt tilbage fra november 2008: Underskrevne partsindlæg uden partshøring.

...som nyuddannet SOSU-assistent

Borgmester Johns Engelhardts nye af akter efter først lovformelig givet fuld aktindsigt, rejser en lavine af ubesvarede spørgsmål.

Pia Jepsen noterer i sine egne nu ekstra fremlagte partsnotater, at SOSU-assistenten skal dokumentere sig, som var hun nyuddannet. Dette på trods af at SOSU-assistenten uden forbehold har sin autorisation tilkendt af relevant myndighed: Sundhedsstyrelsen.

Udrensning/diskriminering af seniorer 50+
Borgmeteren skylder borgerne, beboerne på Ældrecenter Dalvangen og øvrige ansatte SOSU-assistenter i Glostrup Kommune en fyldestgørende redegørelse:

Er der blot er tale om afdelingsleder Pia Jepsens uofficielle udrensning/diskriminering af seniormedarbejdere 50+.
Eller er det den reelle politik, som borgmester John Engelhardts og socialudvalgs formand, Charlotte Brangstrup får gennemført med Pia Jepsens dispositioner?

Det er et faktum i den aktuelle arbejdsskadesag med degradering og efterfølgende afskedigelse, at Pia Jepsen på et tidligt tidspunkt stoppet kompetencegivende efteruddannelse for SOSU-assistenten.
Læs: Pia Jepsens nægter efteruddannelse: Jeg svarede nej i efteråret og gør det samme nu. Det bliver du nød til at acceptere og respektere. (15. marts 2011).


Sagen overordnet!
Ud fra den foreliggende dokumentation og udokumenterede postande er vanskeligt at være af anden opfattelse end SOSU-assistenten er udsat ryggesløse ledelsesmæssige dispositioner i forbindelse med en arbejdsskade på Ældrecenter Dalvangen og total fatal politisk uansvarlighed i sagsbehandlingen.

Følg sagen på www.dit-glostrup.dk

www.dit-glostrup.dk er i focus
Borgmester John Engelhardts samlede dispositioner i denne sag har medført at borgerne i Glostrup kan sige velkommen til www.dit-glostrup.dk


Erik Osvald
Journalist FUJ

Medlem af Foreningen for undersøgende journalistik.

Til Top


Politisk socialdemokratisk selvmord Artiklen er under udarbejdelse. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu augue. Integer risus wisi, semper eu, congue quis, lobortis ut, massa. Vestibulum auctor vestibulum lectus. Vivamus neque. Cras lobortis. Aenean ut turpis eu libero volutpat euismod. Donec eget lectus vitae ligula ornare tempor. Vivamus scelerisque lorem a elit. Sed id mauris.
Læs mere.

Til Top

Politiske embedsmænd Artiklen er under udarbejdelse. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu augue. Integer risus wisi, semper eu, congue quis, lobortis ut, massa. Vestibulum auctor vestibulum lectus. Vivamus neque. Cras lobortis. Aenean ut turpis eu libero volutpat euismod. Donec eget lectus vitae ligula ornare tempor. Vivamus scelerisque lorem a elit. Sed id mauris.

Til Top

Dobbelt forvaltning Artiklen er under udarbejdelse.. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu augue. Integer risus wisi, semper eu, congue quis, lobortis ut, massa. Vestibulum auctor vestibulum lectus. Vivamus neque. Cras lobortis. Aenean ut turpis eu libero volutpat euismod. Donec eget lectus vitae ligula ornare tempor. Vivamus scelerisque lorem a elit. Sed id mauris.
Læs mere.

Til Top

Privatisering tilsidesætter perlamentarisk kontrol Artiklen er under udarbejdelse.. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu augue. Integer risus wisi, semper eu, congue quis, lobortis ut, massa. Vestibulum auctor vestibulum lectus. Vivamus neque. Cras lobortis. Aenean ut turpis eu libero volutpat euismod. Donec eget lectus vitae ligula ornare tempor. Vivamus scelerisque lorem a elit. Sed id mauris.
Læs mere.

Til top

Retsag uden genmæle Artiklen er under udarbejdelse. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu augue. Integer risus wisi, semper eu, congue quis, lobortis ut, massa. Vestibulum auctor vestibulum lectus. Vivamus neque. Cras lobortis. Aenean ut turpis eu libero volutpat euismod. Donec eget lectus vitae ligula ornare tempor. Vivamus scelerisque lorem a elit. Sed id mauris.
Læs mere.

Til Top

Ledig Story Artiklen er under udarbejdelse.. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu augue. Integer risus wisi, semper eu, congue quis, lobortis ut, massa. Vestibulum auctor vestibulum lectus. Vivamus neque. Cras lobortis. Aenean ut turpis eu libero volutpat euismod. Donec eget lectus vitae ligula ornare tempor. Vivamus scelerisque lorem a elit. Sed id mauris.

Til Top

Alle rettigheder forbeholdes | Koncept: Borger - perspektiv - dokumentation | Site Map | © 2012 osvaldpress.dk